Príloha k: Bežné stavebné a udržiavacie práce pre potreby Domova dôchodcov

Obstaranie predmetu zákazky uzatvorené

Download
File name Priloha_k_vyzve-Bezne_stavebne_a_udrziavacie_prace_pre_potreby_Domova_dochodcov 2018.docx File Size 40 Kilobytes File Type docx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document) Created Date Monday, 26 February 2018 Owner ddpazitkova Modified Date Thursday, 01 March 2018