Ponúkame prácu v profesiách: 

 

Opatrovateľ/ka II. a III. v 3-zmennej prevádzke a zdravotná sestra

 

Náplň práce: opatrovateľská služba pre mobilných a imobilných občanov vyžadujúcich opatrovateľskú starostlivosť v zariadení sociálnych služieb

Pracovný pomer: hlavný pracovný pomer na dobu neurčitú

Požadované vzdelanie: Stredná zdravotnícka škola, SOU zdravotnícke, príp. Osvedčenie - absolvovanie kurzu v opatrovateľskej starostlivosti v rozsahu min. 220 hod. + Osvedčenie o odbornej spôsobilosti (vydáva Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Bratislava, Ružinovská č. 8)

 

Nástup: ihneď

Ponúkaný plat opatrovateľ: 820,-

Ponúkaný plat zdravotná sestra: 1000,-

Info: 0903 939 936 PhDr. Mgr. Renáta Knezović, PhD.

 

Opatrovateľ/ka v domácnosti

Náplň práce: opatrovateľská služba pre mobilných a imobilných občanov vyžadujúcich starostlivosť v domácnosti v mieste trvalého bydliska opatrovaného občana v mestskej časti Bratislava-Ružinov

Pracovný pomer: na dohodu

Požadované vzdelanie: SOU zdravotnícky, príp. Osvedčenie - absolvovanie kurzu v opatrovateľskej starostlivosti v rozsahu min. 230 hod. + Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažnú činnosť - Registračný úrad VZ

 

Nástup: ihneď

Ponúkaný plat: 780,-

Info: 0903 939 936 PhDr. Mgr. Renáta Knezović, PhD.

 

Pomocná pracovná sila v kuchyni

Náplň práce: pomocné práce pri výrobe jedál teplej a studenej kuchyne, zber a umývanie kuchynského riadu, obsluha a čistenie jednoúčelových kuchynských strojov, chladiacich a mraziacich zariadení

Pracovný pomer: Hlavný pracovný pomer na dobu neurčitú

 

Termín nástupu: ihneď

Ponúkaný plat: 690,-

 

Požadujeme:

- vzdelanie: Z, SO +

- osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti - Registračný úrad VZ (to neplatí, ak je uchádzač vyučený v odbore)

 

Info: 02/43339045 kl. 123 Milan Zeleník