Created Date Friday, 01 February 2019
Modified Date Wednesday, 13 February 2019
Filesize 135 Kilobytes

Plagát Projekt opatrovateľskej služby

 Implementačná agentúra Ministerstva práce,

sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

 

realizuje dopytovo-orientovaný projekt

 

PODPORA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY

 

Trvanie projektu: február 2019 – január 2021

 

ITMS2014+: 312041R808

                                                                              

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 

www.esf.gov.sk     

www.employment.gov.sk 

 www.ia.gov.sk 

 

 

-