Created Date Tuesday, 02 April 2019
Modified Date Tuesday, 15 October 2019
Filesize 135 Kilobytes

Výsledky projektu

 

Za mesiac september 2019 projekt PODPORA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY  malo 126 účastníkov, z toho 96 žien a 30 mužov. 

Za mesiac august 2019 projekt PODPORA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY  malo 131 účastníkov, z toho 104 žien a 27 mužov.

Za mesiac júl 2019 projekt PODPORA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY  malo 128 účastníkov, z toho 104 žien a 24 mužov.

Za mesiac jún 2019 projekt PODPORA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY  malo 130 účastníkov, z toho 104 žien a 26 mužov.

 Za mesiac máj 2019 projekt PODPORA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY  malo 138 účastníkov, z toho 109 žien a 29 mužov.

Za mesiac apríl 2019 projekt PODPORA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY  malo 141 účastníkov, z toho 117 žien a 24 mužov.

Za mesiac marec 2019 projekt PODPORA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY  malo 143 účastníkov, z toho 117 žien a 26 mužov.

 

Za mesiac február 2019 projekt PODPORA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY  malo 148 účastníkov, z toho 122 žien a 26 mužov.

Created Date Friday, 01 February 2019
Modified Date Monday, 23 March 2020
Filesize 135 Kilobytes

Plagát Projekt opatrovateľskej služby

alt

 Implementačná agentúra Ministerstva práce,

sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

 

realizuje dopytovo-orientovaný projekt

 

PODPORA OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY

 

Trvanie projektu: február 2019 – január 2021

 

ITMS2014+: 312041R808

                                                                              

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 

www.esf.gov.sk     

www.employment.gov.sk 

 www.ia.gov.sk 

 

 

-