Verejné obstarávanie IV.Q 2013             


           Verejné obstarávanie III.Q 2013 


            Verejné obstarávanie II.Q 2013 

 

            Verejné obstarávanie I.Q 2013 

 

            Verejné obstarávanie IV.Q 2012 

 

            Verejné obstarávanie III.Q 2012 

 

            Verejné obstarávanie II.Q 2012 

 

            Verejné obstarávanie I.Q 2012