Poďakovanie BSK

Bratislavský samosprávny kraj poskytol dotáciu Domovu dôchodcov, Pažítková 2, Bratislava  v hodnote 2500,- EUR. 

Financie boli použité na zariadenie spoločenskej miestnosti: nákup notebooku, spoločenských hier, kresiel, stolíkov a poličiek v rámci projektu „Vybavenie spoločenskej miestnosti“. 

V mene našich seniorov ďakujeme za možnosť aktívne tráviť a prežívať spoločné chvíle. 

Download
File name Poďakovanie BSK.docx File Size 10 Kilobytes File Type docx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document) Created Date Friday, 05 December 2014 Owner ddpazitkova