Created Date Friday, 05 December 2014
Filesize 10 Kilobytes

Poďakovanie BSK

Bratislavský samosprávny kraj poskytol dotáciu Domovu dôchodcov, Pažítková 2, Bratislava  v hodnote 2500,- EUR. 

Financie boli použité na zariadenie spoločenskej miestnosti: nákup notebooku, spoločenských hier, kresiel, stolíkov a poličiek v rámci projektu „Vybavenie spoločenskej miestnosti“. 

V mene našich seniorov ďakujeme za možnosť aktívne tráviť a prežívať spoločné chvíle.