Slovo na úvod 

 

    Domov dôchodcov je zariadením pre seniorov a svoje služby poskytuje už od roku 1974. Zriaďovateľom nášho zariadenia je Mestská časť Bratislava – Ružinov. V súčasnosti je kapacita zariadenia 126 klientov. Zariadenie je umiestnené v širšom centre Bratislavy, v mestskej časti Ružinov, v tichej lokalite, neďaleko Ružinovského jazera a Ružinovskej nemocnice. Budova zariadenia po svojej rekonštrukcii a modernizácii spĺňa podmienky bezbariérového prístupu vrátane všetkých hygienických miestností. Zariadenie je rozdelené na úsek I a úsek II. Klienti sú ubytovaní v jedno, dvoj a trojlôžkových izbách, ktoré sú vybavené štandardným moderným vybavením. Izby klientov a sociálne zariadenia sú vybavené signalizačným zariadením na privolanie odborného personálu. Klienti majú k dispozícii spoločné priestory – vstupnú halu s recepciou, jedáleň, spoločenské miestnosti na jednotlivých poschodiach a spoločenskú miestnosť s biliardovým stolom, stolným futbalom a notebookom s pripojením na internet. K zariadeniu patrí aj park a uzavreté átrium s udržiavanou zeleňou a lavičkami, ktoré poskytujú seniorom príjemný relax. Od roku 2004 poskytuje Domov dôchodcov opatrovateľskú službu v domácnostiach pre približne 200 klientov a od roku 2008 aj stravovanie obyvateľom mestskej časti Bratislava Ružinov.

 

    Odborný tím Domova dôchodcov tvoria zdravotné sestry, sociálni pracovníci, zdravotnícki asistenti, inštruktori sociálnej rehabilitácie a opatrovatelia. Domov dôchodcov je certifikovaným pracoviskom Bazálnej stimulácie® a modelu prof. Moniky Krohwinkel.

Zariadenie neposkytuje 24 hodinovú zdravotnú starostlivosť, klient musí byť v stabilnom zdravotnom stave a musí byť schopný spolunažívania s ostatnými obyvateľmi zariadenia.

 

 

 

Právna forma:
  

Rozpočtová organizácia

Registračné číslo BSK:
129/2010-SOC

Zriaďovateľ:
Mestská časť Bratislava-Ružinov

Štatutárny zástupca:
PhDr. Mgr. Renáta Knezović, PhD.